วกส. รุ่นที่ 3 ปล่อยเต่าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 10 February 2023

วกส. รุ่นที่ 3 ปล่อยเต่าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 นำโดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) และนางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พร้อมผู้เข้ารับอบรมเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ทวียศ รัตนศีล รอง ผบ.ศสร.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  กองทัพเรือ เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  จนสามารถดำเนินการปล่อยเต่าทะเลที่ได้ทำการอนุบาลให้กลับคืนสู่ท้องทะเล  รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยข้อมูลในการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ผู้เข้ารับการอบรมร่วมฟังบรรยายแบ่งพื้นที่เยี่ยมชม ได้แก่ ห้องแสดงนิทรรศการภายในอาคารบรรยายสรุป อะควาเรียมภายในอาคารแสดงเต่าทะเล โรงอนุบาลลูกเต่าทะเล หลังจากฟังบรรยายเสร็จผู้เข้ารับอบรมได้ปล่อยเต่าจำนวน 20 ตัว No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages