GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ผุดแอป “เช็คฝุ่น” รับมือ PM 2.5 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 16 December 2021

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ผุดแอป “เช็คฝุ่น” รับมือ PM 2.5

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกประเทศให้ความสนใจ และปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดของประเทศในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการจัดการ PM2.5 เชิงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ และครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เห็นความสำคัญของการรับมือกับมลภาวะทางอากาศและข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดิน และเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการสกัดข้อมูลมลภาวะทางอากาศและตัวแปรทางกายภาพที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องจากข้อมูลดาวเทียม ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดินได้เป็นอย่างดี 

ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศของ GISTDA กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลการตรวจวัดจากภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจโลกได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษามลพิษสิ่งแวดล้อมหลากหลายมิติ ด้วยดาวเทียมมีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีหลากหลายระบบที่มีคุณลักษณะตรวจวัดแตกต่างกัน ทำให้ได้ข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงระบบสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค และนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม GISTDA จึงร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนา application ที่มีชื่อว่า “เช็คฝุ่น”  ซึ่งเป็นการนำฐานข้อมูลของข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ PM2.5 เชิงพื้นที่ มาผสมผสานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ชั่วโมงต่อชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายจากมลภาวะทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ต่อไปนี้ ไม่ว่าฝุ่นจะอยู่ที่ไหน เทคโนโลยีจากดาวเทียมจะติดตามไปทุกที่ตลอดเวลา และจะทำให้เราจะรู้ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส 

สามารถดาวโหลด app “เช็คฝุ่น” ได้แล้วทั้ง IOS และ android เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คฝุ่น” แล้วกดค้นหา หรือ https://apps.apple.com/th/app/%E0%B9%80%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%9D-%E0%B8%99/id1591356571?l=th (สำหรับ IOS) และ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gistda.pm25check (สำหรับ android) No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages