วสช. ฯ ดอยอินทรีย์ บจธ. เชียงราย รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday, 10 November 2021

วสช. ฯ ดอยอินทรีย์ บจธ. เชียงราย รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน ) พร้อมด้วยพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธดอยอินทรีย์ และที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากนายพิสิษฐ์ สันติวงษ์สกุล ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย โดยวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อศูนย์การเรียนรู้วัดดอยอินทรีย์ หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดอยอินทรีย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

สำหรับพื้นที่ดังกล่าว บจธ. จัดซื้อที่ดิน ตามที่สมาชิกวิสาหกิจตกลงกันเมือปี  2563 มี 2 โครงการรวมเนื้อที่ 84 ไร่เศษ สมาชิก 60 ครัวเรือน ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้โคก หนอง นา โมเดล ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสมาชิกเลือกทำเกษตรอินทรีย์  เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งปลูกพืชผักอายุสั้น ไม้ผล และไม้ยืนต้นประเภทไม้ทองคำ เช่น ยางนา ประดู่ และ พะยูง เป็นต้น 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages