คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 31 October 2021

คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

30 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี ผู้บริหารกระทรวง อว. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ และประชาชน    เข้าร่วม  

โอกาสนี้  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย  รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมด้วย  รศ. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รอง ผอ. สกสว.  รศ.ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สกสว. และ ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ รักษาการ ผอ. กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว. เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ โดยในวันนี้ทางกระทรวง อว. ได้ถวายเงินกฐินพระราชทานเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,079,415.59 บาท นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ผู้บริหารและบุคลากร สกสว. ยังได้ร่วมถวายเงินทอดผ้าป่าให้ทางวัดและโรงเรียนใน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages