ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศ การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 2 September 2021

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศ การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. ผ่านทาง https://youtu.be/zwPrU9L7Aa 


ร่วมชื่นชมความสามารถของนวัตกรไทยกับการนำเสนอนวัตกรรมของหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและเพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ร่วมส่งผลงานจาก     ทั่วประเทศกว่า 20 ทีม ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นสร้างสรรค์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมตอบโจทย์การแพทย์และสุขภาพในยุค Next Normal โดยมีจำนวนผลงานที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทต่างๆ  ได้แก่ 


• ประเภทที่ 1 หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 8 ทีม 

• ประเภทที่ 2  หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 8 ทีม 


ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท จะรับโล่พร้อมเงินรางวัล ดังนี้  

• รางวัลที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท 

• รางวัลที่ 2 ประเภทละ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท 

• รางวัลที่ 3 ประเภทละ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 

• รางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์ สำหรับประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 

• รางวัลสุดยอดไอเดีย Next Normal สำหรับประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  

• รางวัลแรงบันดาลใจสู่วิถีใหม่ ประเภทละ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages