วช. มอบนวัตกรรมชุด PAPR แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง และโรงพยาบาลในจังหวัดตาก เพื่อรับมือโควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 11 August 2021

วช. มอบนวัตกรรมชุด PAPR แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง และโรงพยาบาลในจังหวัดตาก เพื่อรับมือโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จำนวน 23 ชุด แก่ นายวรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัดตาก อีกจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลบ้านตาก และโรงพยาบาลสามเงา โดยมี นางสาวขนิษฐา ทาระวา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นตัวแทนรับมอบ ด้วยโรงพยาบาลอุ้มผาง ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุด PAPR มายัง วช. เพื่อนำไปใช้งานกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด -19 พร้อมมอบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัดตาก โดยชุดอุปกรณ์ PAPR มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย    

ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ ของทีมนักวิจัย นายแพทย์เข็มชาติ  หวังทวีทรัพย์ แห่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ได้มีการพัฒนาชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคฯ อย่างต่อเนื่อง โดยชุดหน้ากากส่วนหัวได้ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท่อลมปรับให้มีความแน่นหนา กล่องพัดลมมีความเพรียวบาง พร้อมปุ่มปรับแรงลม และเกจย์บอกระดับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง สามารถชาร์จไฟด้วยสายยูเอสบี แบบซีได้ จึงทำให้มีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages