วช. เปิดตัวห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่ระบบอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้จริง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 11 August 2021

วช. เปิดตัวห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่ระบบอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้จริง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่ระบบอัจฉริยะ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม  สามารถปรับความดันในห้องได้โดยอัตโนมัติ  ใช้งานสะดวก  ยกไปติดตั้งได้ทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 จากผู้ป่วยได้ดี

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อแพร่กระจายทางอากาศ การรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโควิดจึงมีความจำเป็นต้องแยกจากผู้ป่วยทั่วไป  โดยแยกไปรักษาดูแลในห้องความดันลบ แต่จากความรุนแรงของการระบาด ทำให้ห้องความดันลบที่มีอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ มีไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยอาการหนักที่เพิ่มขึ้นได้  วช.ได้สนับสนุนทุนวิจัย ผศ.ดร. ณัฐพล  ฤกษ์เกษมสันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการวิจัยพัฒนาห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่ จนเป็นผลสำเร็จ ทำให้การเพิ่มห้องความดันลบเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สามารถทำได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง  และที่สำคัญคือสามารถป้องกันการแพร่เชื้อกระจายออกไปสู่ภายนอก และช่วยปกป้องแพทย์และพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลได้เป็นอย่างดี 

ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันต์ อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการพัฒนานวัตกรรมห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่จนเป็นผลสำเร็จ  จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดการทำงานของห้องไอซียูความดันลบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาลให้เกิดความสะดวก ได้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีความทันสมัย คือเป็นระบบอัจฉริยะสามารถทำงานเองได้โดยอัตโนมัติ เช่น สามารถปรับเปลี่ยนแรงดันภายในห้องไปตามการใช้งาน ในกรณีทีมีการขนส่งผู้ป่วยเข้ามาในห้อง เมื่อมีการเปิด-ปิดประตู คอมพิวเตอร์จะควบคุมและปรับแรงดันในห้องผู้ป่วยและห้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อผู้ใช้งานลืมเปิดประตูทิ้งไว้ โดยระบบควบคุมนี้สามารถเชื่อมต่อและรายงานผลของห้องผ่านมอนิเตอร์หน้าห้อง นอกจากนี้ยังสามารถรายงานประสิทธิภาพการใช้งานของห้องไอซียูแต่ละยูนิตได้ด้วย เช่น ประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศ เพื่อให้ผู้ดูแลทราบว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศหรือยัง ระบบกรองมีปัญหาหรือไม่ นอกจากนี้ห้องยังมีความสามารถอื่นๆ เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบห้องเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต เช่น เมื่อใช้ร่วมกับเตียงความดันลบที่คิดค้นโดยนักวิจัย จะสามารถบอกตำแหน่งของเตียงที่ไปรับคนไข้ได้

สำหรับประสิทธิภาพของไอซียูความดันลบเคลื่อนที่ เป็นห้องสำเร็จรูป ขนาด 3 × 6.5 เมตร / ยูนิต พื้นที่ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องสำหรับผู้ป่วย  และห้องสำหรับผู้ดูแล  มีระบบคอมพิวเตอร์คอยควบคุม แต่ละห้องมีระบบปรับอากาศ   มีระบบควบคุมแรงดันอากาศอัตโนมัติ เพื่อให้ห้องทั้งผู้ป่วยและห้องเฉลียง มีความดันที่เหมาะสมและสัมพันธ์กันตลอดเวลา ทั้งในกรณีที่มีการเปิดปิดประตูในแต่ละห้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันภายในห้องจากกรณีอื่นๆ มีระบบดูดอากาศ และกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง  เพื่อมั่นใจได้ว่าอากาศภายในห้องที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนจะไม่ไหลออกมาสู่ภายนอก  ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่ระบายออกมาสู่ภายนอกจะไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนโดยรอบ  ห้องผู้ป่วยความดันลบแบบมีความเหมาะสมในการนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินทางหายใจ เช่น ไวรัสโควิด-19  ที่มีอาการค่อนข้างหนัก  จากระดับเหลืองไปจนเกือบสีแดง ห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่จึงสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานและรองรับกับมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ได้  ปัจจุบันได้มีการผลิตห้องไอซียูและนำไปติดตั้งที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามหลายแห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล เช่น โรงพยายาบาลสนามบุษราคัม  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และจะนำติดตั้งที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เร็วๆ นี้ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages