สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 16 July 2021

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 

ประจําปีงบประมาณ

และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ

นวัตกรรม NRCT Open House 2021

ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 

ผ่านระบบออนไลน์


ใน 8 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2564)


2) ด้านการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 

(19 กรกฎาคม 2564)


3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และ

ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 

(20 กรกฎาคม 2564)


4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2564)


5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย 

(22 กรกฎาคม 2564)


6) ด้านสังคมและความมั่นคง 

(23 กรกฎาคม 2564)


7) ด้านการรองรับการระบาดของโรค

โควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

(24 กรกฎาคม 2564)


8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 

(25 กรกฎาคม 2564)


ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง

ผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/

และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง 

Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages