กรมควบคุมโรค เร่งหารือแนวทางเพื่อออกมาตรการรองรับนโยบาย “เปิดประเทศใน 120 วัน” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 28 June 2021

กรมควบคุมโรค เร่งหารือแนวทางเพื่อออกมาตรการรองรับนโยบาย “เปิดประเทศใน 120 วัน”

วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรองรับนโยบาย “เปิดประเทศใน 120 วัน” เพื่อหารือแผนและมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายเปิดประเทศในช่วงกลางเดือนต.ค. 64 ซึ่งเป็น "ฤดูกาลท่องเที่ยว" โดยได้มีการนำร่องเปิดประเทศ อาทิ โครงการ "Phuket Sandbox" ในวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ รวมถึงเกาะพงัน และเกาะเต่า ตามแผน Samui Plus Model ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้เปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 15 ก.ค. 64 สามารถท่องเที่ยวได้และต้องพำนักอยู่อย่างน้อย 14 วัน กรณีอยู่น้อยกว่านั้น จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเที่ยวบินตรงเท่านั้น (การท่องเที่ยวแบบ sealed route)

  

จากความร่วมมือแบบบูรณาการในการจัดเตรียมพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับการเปิดประเทศ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประชาชนปลอดภัย นักท่องเที่ยวมั่นใจ เศรษฐกิจไทยเติบโต โดยจังหวัดท่องเที่ยวต้องปฏิบัติ ดังนี้ 


1.ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำหรือเสี่ยงปานกลาง มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน พร้อมทั้งผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย 


2.การดูแลนักท่องเที่ยวการเฝ้าระวังในสถานที่พักตามมาตรฐานสถานที่ SHA+ 


3.การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสำหรับการจัดทำ Phuket Tourism Sandbox การให้บริการฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% ของประชากร มาตรการป้องกันส่วนบุคคล มาตรการด้านสังคม และจัดวางแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การกำกับติดตามมาตรการทั้งด่านทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ท่าอากาศยาน 

  

และ 4. การจัดทำแผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการจังหวัดภูเก็ต 1) กรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าที่กำหนด 2) ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล 3) เกิดการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้  4) ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพ โดยมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ โดยเริ่มจากปรับลดกิจกรรม ต่อมาให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ (Sealed Route) มาตรการการกักตัวภายในสถานที่พัก (Hotel Quarantine) จนท้ายสุดพิจารณาทบทวนยุติโครงการ 

 

นายแพทย์โอภาส  กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดพื้นที่นำร่องรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ โดยกรมควบคุมโรค จะเป็นผู้สนับสนุนเพื่อจัดวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อดูแลไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในจังหวัด หรือไม่ให้มีการลุกลามจนเกิดความเสียหายในจังหวัดใกล้เคียงต่อไป ตามนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 


**********************

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

วันที่ 28 มิถุนายน 2564


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages