รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 8 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 81,274 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,890 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 519 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 23,686 ราย) 

เสียชีวิตรวม 382 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 51,419 ราย(63.27%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,247 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,473 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

2,409 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,112) ปริมณฑล (529) จังหวัดอื่น ๆ (768)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(3)  ชลบุรี(1)  นนทบุรี(1)  สมุทรปราการ(2)  สระแก้ว(1)  ตาก(1)  และ รอประสาน รพ. (1)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

- จากประเทศปากีสถาน 1  ราย

- จากประเทศอังกฤษ 1  ราย

- จากประเทศคูเวต 1  ราย

- จากประเทศบังคลาเทศ 1  ราย

- จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 3  ราย

- จากประเทศเมียนมา 1  ราย

- จากประเทศกัมพูชา 1  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 157.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 134.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.7)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,491 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 594,911 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 401,326  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,903 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 432,425  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 4,498  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,179 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,205 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 1,083 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 47 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages