รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 29 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,803 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 149,779 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,421 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,702 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 51 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 629 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 39,091 ราย) 

เสียชีวิตรวม 988 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 34 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 102,311 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,439 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 46,480 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

2,050 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,054) ปริมณฑล (535) จังหวัดอื่น ๆ (461)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 51 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่ชลบุรี(4)  และ สระแก้ว(47)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 3 ราย

- จากประเทศเซอร์เบีย 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 47 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 170 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 151.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.3) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,813 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 608,961 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 171,726  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 25 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90.8

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 84 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,486 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 33 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 549,514  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 8,290  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,237  ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 196  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,905 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 621 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 80 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages