รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 16 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,302 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 101,447 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,692 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 23 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 587 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 28,170 ราย) 
เสียชีวิตรวม 589 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 65,803 ราย(64.86%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,136 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,055 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,279 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,218) ปริมณฑล (526) จังหวัดอื่น ๆ (535)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ชลบุรี(3)  สระแก้ว(13) นนทบุรี(3)  ตาก(1)  และนราธิวาส(3)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสวีเดน 1 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 14 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
- จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 141 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.7) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 599,863 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 310,822  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.2
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,059 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 466,330  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,140 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,834 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 147 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,570 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,013 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 169 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 36 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages