รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,583 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 65,153 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,366 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 213 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,087 ราย) 

เสียชีวิตรวม 203 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 36,254 ราย(55.64%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 860 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 28,696 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

1,579 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(417) ปริมณฑล (305) จังหวัดอื่น ๆ (857)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(3)  และ ชลบุรี (1)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศปากีสถาน 1  ราย

- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย

- จากประเทศซูดานใต้ 1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 151 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 128.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59,269 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 589,207  ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 18.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 386,888 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 104 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 131 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,800 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 404,925 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,332 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,641 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 91 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 672 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 622  ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 45 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages