ปลอดการเผา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

ปลอดการเผา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564 
โดยนางธัญธิดา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ฯ พร้อมด้วย นายสายัณห์ ตันพาณิช  รองผู้ว่าการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  นายกฤต มังกะโรทัย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกร ให้การต้อนรับ 
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี   ณ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนมาให้ความรู้เรื่องการย่อยสลายของเศษซากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยใช้สารธรรมชาติช่วยในการย่อยสลายเพื่อลดการเผาท้องถิ่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages