รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,757 ราย
(เพิ่มขึ้น 78 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 33 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 34 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,829 ราย)

เสียชีวิตรวม 86 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,086 ราย(97.49%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 30 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 585 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
 33 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (13)  ตาก(1)   อ่างทอง(1)   ปทุมธานี (2) สมุทรสาคร(16) 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(9)  และ ปทุมธานี(2) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย
- จากประเทศบังคลาเทศ 4 ราย
- จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
- จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
- จากประเทศซิมบับเว 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 119.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 96 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ80.5)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 545,544 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,512 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.9 ล้านราย            คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 153 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,122 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,201 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 320,939 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,575 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,264 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages