ม.อ. ผนึกภาคเอกชน มุ่งวิจัยและพัฒนา ‘กัญชา กัญชง และกระท่อม’ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์วงการแพทย์สู่ยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 22 February 2021

ม.อ. ผนึกภาคเอกชน มุ่งวิจัยและพัฒนา ‘กัญชา กัญชง และกระท่อม’ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์วงการแพทย์สู่ยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือร่วมกับภาคเอกชน เปิดตัว 3 โครงการวิจัยและพัฒนา ‘กัญชา กัญชง และกระท่อม’ ต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรสู่นวัตกรรมยารักษาโรค ตอบโจทย์แพทย์เชิงพาณิชย์ ทั้งยาแผนไทยและแผนปัจจุบันสู่การใช้ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ หวังยกระดับอุตสาหกรรมยาประเทศไทย  

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยของภาคใต้และประเทศไทย ล่าสุดเดินหน้าสานต่อนโยบายจากภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมยา โดยการผลักดันให้กัญชา กัญชง และกระท่อมเป็นพืชที่วงการทางการแพทย์นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจับร่วมมือกับภาคเอกชนทำการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนำไปใช้ประโยชย์ทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยสร้างเพิ่มทางมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย  


ทั้งนี้ทางม.อ.พร้อมด้วยภาคเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืชกระท่อม ระหว่างบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอปอเรชั่น จำกัด ,อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ. และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เพื่อร่วมกันพัฒนาและวิจัยพืชกระท่อมที่มีศักยภาพและคุณประโยชน์ด้านการแพทย์ และช่วยขยายช่องทางที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  


2.โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืชกระท่อม ระหว่างบริษัท ออริจิน เทค, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ. และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดและขับเคลื่อนศักยภาพของพืชกระท่อมในการรักษาโรคต่างๆ และร่วมกันสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อรักษาให้ผู้ป่วยได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความมั่นคงของประเทศ 3.โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย ระหว่างบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


“ความร่วมมือระหว่าง ม.อ.กับภาคเอกชน ผ่าน 3 โครงการในครั้งนี้ นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญ ที่ทางทีมวิจัยม.อ.มีความมุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อตอบโจทย์การแพทย์เชิงพาณิชย์ ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย และขณะเดียวกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย  ตลอดจนการประหยัดงบประมาณในการนำเข้ายา โดยม.อ.พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้และยกระดับประเทศไทยสู่การใช้กัญชา กัญชง และกระท่อม ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ”   ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว   No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages