คปภ. ส่งความสุขและความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คปภ. ส่งความสุขและความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564

 

ขอให้ไหว้บรรพบุรุษและเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างมีความสุข 

• เตือนต้องไม่ประมาท เพราะอุบัติภัยเกิดขึ้นได้ ชวนทำประกันอัคคีภัยเพื่อความอุ่นใจ


ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมในทุกมิติของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทั้งการจับจ่ายซื้อข้าว ซื้อของ เพื่อประกอบพิธีกรรมตามประเพณีที่สืบทอดกันมา การจุดธูป จุดเทียน เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดประทัด จึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะอุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยความอุ่นใจยิ่งขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงแนะนำให้ประชาชนทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด

(ไมโครอินชัวรันส์) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 600 บาท ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั่งนายทะเบียน ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้มีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไม่แพง

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด ตามหลักของการประกันภัยทั่วไปในการทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพื่อจะได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าที่แท้จริง แต่สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว ก็จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 


ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ บ้าน ทาวเฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัย ในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม (เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) และให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายที่เกิดจาก 6 ภัยหลัก คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยที่เกิดจากการเฉี่ยวการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ (ช้าง ม้า วัว ควาย) รวมถึงการหล่นทับของสินค้าที่บรรทุกมากับยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ที่เกิดจากการปล่อย การรั่วไหล การล้นออกมาของน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ รวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู 


สำหรับการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (First Loss)  ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว คือ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่บาทแรกจนเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิด โดยไม่มีการนำเงื่อนไขหลักการเฉลี่ยมาใช้ ซึ่งมี 3 แบบให้เลือก ได้แก่ แบบที่หนึ่ง 600,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต แบบที่สอง 250,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และแบบที่สาม 150,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่คอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้


“สำนักงาน คปภ. ขอส่งมอบความปรารถนาดี ความห่วงใยในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ด้วยการแนะนำให้พี่น้องประชาชนทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ไมโครอินชัวรันส์ แต่หากท่านได้ทำประกันภัยไว้แล้ว ก็ควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยของท่านว่าขาดอายุหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน ก่อนออกเดินทาง เพื่อจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้ด้วยความอุ่นใจ โดยมีระบบประกันภัยเป็นตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยงให้กับทุกท่าน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages