รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 23,557 ราย

(เพิ่มขึ้น 186 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 141 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 35 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,383ราย)


เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 17,410 ราย(73.91%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 468 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,068 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 141 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก กรุงเทพมหานคร(3) สมุทรสาคร(132) นครปฐม(1) ปทุมธานี(4) เพชรบุรี(1)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(3)และ สงขลา(1)  มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศเยอรมนี 1  ราย

- จากประเทศอินเดีย  1  ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1  ราย

- จากประเทศสวีเดน 1  ราย

- จากประเทศตุรกี 1  ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 106.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 78 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.5)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89,691  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 474,933 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,673  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,304 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 165 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,168ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 242,452 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,731 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 474 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages