รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 18 February 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 25,111 ราย

(เพิ่มขึ้น 150 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 38 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 8 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 104 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,256 ราย)


เสียชีวิตรวม 82 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 23,946 ราย(95.36%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 249 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,083 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 38 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(26) กรุงเทพมหานคร(5) ปทุมธานี(3) มหาสารคาม(1) พระนครศรีอยุธยา(1)  ตาก(1) นครปฐม(1) 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(2)  ปทุมธานี(1) สมุทรปราการ(2) และชลบุรี(3) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศปากีสถาน 1  ราย

- จากประเทศบังคลาเทศ 1  ราย

- จากประเทศสาธารณรัฐยูกันดา 1  ราย

- จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย

- จากประเทศแอฟริกาใต้  2  ราย

- จากประเทศบาห์เรน  2  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 110 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 85 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ77.3)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,640 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 502,544 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,440 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,690 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 29 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,192 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 272,163 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,998 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 483 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages