รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 17 February 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 24,961 ราย

(เพิ่มขึ้น 175 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 54 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 7 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 114 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,152 ราย)


เสียชีวิตรวม 82 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 23,697 ราย(94.94%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 134 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,182 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 54 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(34) ปทุมธานี(8) กรุงเทพมหานคร(4) อ่างทอง(1) สระบุรี(1) พระนครศรีอยุธยา(1)  นครปฐม(1) สุพรรณบุรี(1) ตาก(1) นครราชสีมา(2)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(3)  ตาก(1) และชลบุรี(3) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2  ราย

- จากประเทศเมียนมา 1  ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

- จากประเทศญี่ปุ่น 2  ราย

- จากประเทศออสเตรีย 1  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 110 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 84.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ77.1)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63,398 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 499,991 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,795  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,659 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 30 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,192 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 269,165ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,720 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 42 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages