รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 15 February 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 24,714 ราย

(เพิ่มขึ้น 143 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 64 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 11 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 68 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,990 ราย)


เสียชีวิตรวม 82 ราย (วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 22,883 ราย(92.59%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 772 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,749 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 64 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(53) สมุทรสงคราม(1) นครปฐม(8) ชลบุรี(2) 


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(6)  สมุทรปราการ(3)  และชลบุรี (2) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอียิปต์ 1  ราย

- จากประเทศเยอรมนี  1  ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 5  ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3  ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 109 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 81 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ74.5)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64,297 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 497,174 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,434  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,601 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,189 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 264,269 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,464 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 33 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages