รพ.สงขลานครินทร์ พร้อมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ชูความครบครัน ทีมแพทย์ เตียง ระบบสั่งยา รองรับผู้ป่วยภาคใต้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 20 January 2021

รพ.สงขลานครินทร์ พร้อมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ชูความครบครัน ทีมแพทย์ เตียง ระบบสั่งยา รองรับผู้ป่วยภาคใต้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือเป็นโรงพยาบาลหลักที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วภาคใต้ มีความพร้อมทุกด้านรับมือโควิด-19 เตรียมทีมแพทย์  รวมห้องหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 30 เตียง  พร้อมห้องปฎิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรครองรับ 500 รายต่อวัน ระบบสั่งยารักษา และพลาสมาของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว ร่วมขับเคลื่อนการดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 


รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกด้าน ได้แก่ 1. มีสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 30 เตียง  2. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 3. มีห้องปฎิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยสามารถรองรับได้ 500 รายต่อวัน 4. มีระบบสั่งยารักษาโควิด-19 ที่ได้ดำเนินการร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด 5. มีพลาสมาของผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว 


ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลฯ ได้ทำการรวมห้องจากหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพื่อดูแลรักษาบุคคลที่มีการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และสามารถใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ ที่สามารถถ่ายทอดสู่คนอื่นได้ อาทิ โรคไข้วัดใหญ่ โรควัณโรค และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุได้อีกด้วย โดยหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือ ห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) สามารถรองรับผู้ป่วยหนักประมาณ 20 เตียง และห้อง Patient Under Investigation (PUI) เพื่อรองรับบุคคลที่เข้าเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 อีกประมาณ 10 เตียง  


สำหรับหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือว่าเป็นหอผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรก ทางโรงพยาบาลฯ ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยจนหายเป็นปกติแล้วกว่า 20 ราย อย่างไรก็ดีเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ประชาชนต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแออัด หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 


โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตามปกติ โดยเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ สายด่วนคัดกรองเบื้องต้น (COVID Call Center) 091-2220166 ให้บริการจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) และสำหรับผู้รับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีแดง) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุม กรณีไม่เร่งด่วน ขอความร่วมมือโทรเลื่อนัด กับคลินิกที่ท่านรับบริการในวันเวลาราชการ เวลา 14.00-16.00 น. หรือ โทร. 074-285000 เว็บไซต์ qdefer.psu.link 


  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages