สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 9 November 2020

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันแถลงข่าวโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบาง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี      

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการเป็นองค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม เป็นที่ยอมรับของประชาชน กิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ดังกล่าวคือ การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานสลากฯ จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อไม่ให้สูญหายไปกับวิถีสังคมปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนที่มีสมาชิกหลากหลายทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน โดยสำนักงานสลากฯ ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการนำความรู้ด้านการตลาด และวิชาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ซึ่งปีที่ 2 นี้ จะเพิ่มเติมเรื่องของทักษะการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้สอดรับกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนนี้ จะสามารถยกระดับและเติมเต็มความรู้ด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ซึ่งมีทรัพยากร และความมุ่งมั่น ตลอดจนสร้างการรับรู้

ในศักยภาพของแต่ละชุมชน และต่อยอดให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกมีการงานอาชีพ มีรายได้ มีความสุขจากความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดหรือการเล่นพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน รวมถึงการพนันอื่นๆ  ซึ่งสำนักงานสลากฯ มีความแน่วแน่ในการไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภท

พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงขั้นตอนและการดำเนินการพัฒนาชุมชนตามแผนโครงการว่า ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จำนวน 7 ชุมชน สำหรับในปีนี้ จะดำเนินโครงการฯ จำนวน 10 ชุมชน 

โดยได้รับสมัครชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน  การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน และมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) และชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีชุมชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 ชุมชน และได้ทำการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 10 ชุมชน ประกอบด้วย

1. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) ได้แก่ กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว วิถีเกษตร-วัฒนธรรม คลองบางม่วง - บางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

2. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) ได้แก่ ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3. ชุมชนในพื้นภาคกลาง 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกระแชง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี, ชุมชมบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี, ชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี, ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม, ชุมชนบ้านดอนโตนด จังหวัดสิงห์บุรี, ชุมชนบ้านปากน้ำ จังหวัดอ่างทอง และชุมชนบ้านดินมดแดงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่ทำงานร่วมกับทั้ง 10 ชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น จัดทำโลโก้รวมถึงสโลแกนของชุมชน จัดทำป้ายบอกทาง จัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชน 

รวมถึงการพัฒนาทักษะสมาชิกในชุมชนให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง มีการนำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่าน  facebook Fanpage สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ก่อนจะนำเรื่องราวการพัฒนาชุมชนของทั้ง 10 ชุมชน มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ รายการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน และเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เริ่มออกอากาศตอนแรกต้นเดือนมกราคม 2564 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages