ทิพยประกันภัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 13 October 2020

ทิพยประกันภัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” เป็นโครงการที่ทิพยประกันภัยได้นำคณะครูอาจารย์ ร่วมศึกษาเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีกว่า 4,741 โครงการ  ตลอด 70 ปี การครองราชย์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นการรักษาและส่งมอบขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่ประเมินค่าไม่ได้ ให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก เป็นภารกิจที่มีเกียรติสูงสุดในการตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยตลอดเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ทิพยประกันภัยได้จัด โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” มาแล้ว 9 ครั้ง นำคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนประถม มัธยมสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ โครงการในพระราชดำริ มากกว่า 160 โรงเรียน

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านโครงการตามพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการทั่วประเทศ หากเราปล่อยให้ศาสตร์พระราชาเหล่านั้นสูญหายไปกับกาลเวลา จะเป็นเรื่องน่าเสียดายแทนคนรุ่นหลังอย่างยิ่ง” 

จากปณิธานของทิพยประกันภัย ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่สืบสานศาสตร์พระราชา โดยทิพยประกันภัยเชื่อมั่นว่าการจัดโครงการตามรอยพระราชาอย่างต่อเนื่อง และนำเหล่าคณะครู อาจารย์มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ โครงการในพระราชดำริ จะทำให้แม่พิมพ์ของชาติผู้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์เยาวชน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ไปต่อยอดเผยแพร่เป็นนวัตกรรมทางความคิดให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป  สำหรับ โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ทั้ง 9 ครั้งที่ได้ดำเนินการจัดไปแล้ว ได้แก่  

ครั้งที่ 1 “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”  ตอน “ทิพยตามรอยพระราชา”เยือนวัดของพ่อ เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 

ครั้งที่ 2  “ทิพยสืบสาน  รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”  ตอน “ทิพยตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช ศึกษาศาสตร์พระราชา อ่าวคุ้งกระเบน”  

ครั้งที่ 3  “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”  ตอน เที่ยวบ้านไร่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 บนเส้นทางชั่งหัวมันและหุบกะพง

ครั้งที่ 4 “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” พาเยือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย เขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ครั้งที่ 5 “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” เจ้าหญิงนักพัฒนา รักษ์ป่าผืนสุดท้ายแห่งบ้านอ่างเอ็ด จันทบุรี

ครั้งที่ 6    “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา”ท่องป่าไร่นาสวนผสมมหาชีวาลัยอีสาน สู่อุทยานการเรียนรู้

ครั้งที่ 7   “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” โครงการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้ปัญหาคนกับช้างอย่างยั่งยืน ปลูกป่าในใจคน

ครั้งที่ 8 “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 8” เรียนรู้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชัยภูมิ

ครั้งที่ 9 “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 9” เยือนอ่างเก็บน้ำ

นฤบดินทรจินดา โครงการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages