SAM จับมือ GBDi ลงนาม MOU ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 19 September 2020

SAM จับมือ GBDi ลงนาม MOU ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ


นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM และ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สวข.) หรือ GBDi  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  ประสบการณ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำในการกำกับดูแลข้อมูลและจัดเตรียมโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐที่ต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน  ณ ห้องจอมพล ชั้น 30 สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้  


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages