SAM จับมือ GBDi ลงนาม MOU ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Saturday, September 19, 2020

SAM จับมือ GBDi ลงนาม MOU ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ


นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM และ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สวข.) หรือ GBDi  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  ประสบการณ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำในการกำกับดูแลข้อมูลและจัดเตรียมโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐที่ต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน  ณ ห้องจอมพล ชั้น 30 สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้  


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages