“สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 30 September 2020

“สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย”

นักวิชาการ สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Thai Sangsan Institute มองปัญหาสังคมวันนี้คนที่มีบทบาทหน้าที่”ขาดจิตสมนึกความรับผิดชอบสาธารณะ”  หรือไม่มีAccountability เดินหน้าสร้างภาวะผู้นำให้”New Gen” ในโครงการYoung Political Leadership มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้นำมิติใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง พร้อมเปิดตัวประธานคนรุ่นใหม่ 4 ภาค(โปรเจ็คภาวะผู้นำรุ่นใหม่)  

นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Thai Sangsan Instituteกล่าวถึงการเดินหน้าโครงการ”สรรค์สร้างไทย.....อนาคตไทย”ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีจิตอาสา จะรวมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน อันประกอบด้วย ศ.ดร.สุรพล  บุญประถัมภ์ นักวิชาการด้านศาสนา,Prof.อิน  นฤหล้า นักวิชาการนานาชาติ(Program Leadership)และอดีตคณะบริหารธุรกิจเอแบค, อ.สุพัฒก์  ชุมช่วย นักวิชาการ(GTO), Prof.ปีแอร์ เดอลาลองด์  ,  Prof.สก็อต  บัดเล่ย์,  อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต) , พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้”ประธานมูลนิธิต่อต้านป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด(หนึ่งในแกนนำรวมพลังทำดีเพื่อแผ่นดินที่ไปจัดตั้งพรรคสร้างสรรค์Creativity Party) รวมท้งนักวิชาการอีกหลายสาขาที่มารวมพลังกันสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ทางการเมืองให้มีภาวะผู้นำที่ดีในอนาคต แม้ว่าโลกทุกวันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาวิวัฒน์และเป็นโลกในยุคเทคโนโลยี่และเอไอAI(หุ่นยนต์) แต่สำหรับประเทศไทยของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องนึกถึง 3 สถาบันหลักไว้ให้แน่นก็คือ ชาติ ศานสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมฯนี้ทางสถาบันฯจะเปิดตัวเยาวชนคนรุ่นใหม่ Young Political Leadershipทั้ง 4 ภาค  ที่จะมารวมกันขับเคลื่อนทำในสิ่งดีๆในแผ่นดินเป็นพลังรุ่นใหม่ของสถาบันฯ และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อสังคมให้สูงมาก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อจะไม่ให้เขาไปคิดหรือทำในสิ่งที่ผิด ๆ  ถ้าจิตสำนึกของเขาถูกปลูกฝังให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติแล้วเราเชื่อว่าเขาจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

สถาบันฯเรามีนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์การอบรมองค์กรระดับนานาชาติมาแล้ว ในการที่จะมาร่วมกันผลักดันให้เกิดพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมกันสร้างและทำในสิ่งที่ดี ๆในสังคมและประเทศชาติและเดินไปพร้อมกับคนที่อาวุโสกว่าไปด้วยกันเราจะไม่ขัดแย้งกัน...อย่างผมและท่านอาจารย์สุพัฒก์และหลาย ๆท่านได้กล่าวในหลายเวทีที่ฝึกอบรมว่า” คนส่วนหนึ่ง..หรือคนที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในบ้านเมืองของเรา บางที(บางคน)ขาดภาวะผู้นำ)และขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบสาธารณะหรือAccountabilityซึ่งเรื่องนี้สำคัญมาก ถ้าในจิตส่วนลึกของคนๆคนหนึ่ง ถ้ามีจิตที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อสังคม การตัดสินใจที่จะทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็มักจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเรามองปัญหาของสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาประชาชนยอมรับไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่เกิดขี้นมานั้นไม่โปร่งใสตรงไปตรงมา  เล่นพรรคเล่นพวก จึงเกิดความไม่เป็นธรรม ความรู้สึกของคนจึงยอมรับไม่ได้  ซึ่งพวกเรานักวิชาการในสถาบันฯทุกคนมองเห็นว่าเราต้องมาปลูกฝังและสร้างคนรุ่นใหม่ที่เขาจะต้องมามีบทบาททางสังคมหรือประเทศชาติ หรือบางคนในอนาคตอาจจะมาเป็นนักการเมือง  ให้บุคคลเหล่านี้ได้มีจิตความรับผิดชอบสาธารณะต่อสังคมและต่อประเทศชาติให้สูงมาก ๆ  ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป เพื่อให้สังคมไทยเป๋นสังคมที่มีความสุขเราต้องรวมมือกันสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสิ่งดี ๆ เพื่อประเทศไทยของเรา.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages