กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมหารือกับแอร์เอเชีย ส่งเสริมศักยภาพการค้าด้วยการค้าระหว่างประเทศแก่พนักงาน - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Friday, September 4, 2020

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมหารือกับแอร์เอเชีย ส่งเสริมศักยภาพการค้าด้วยการค้าระหว่างประเทศแก่พนักงาน


นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม Our Market  ซึ่งเป็น e-market place บนเฟซบุ๊ก ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เพื่อช่วยเหลือพนักงานของสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและได้ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในโครงการ ทั้งในด้านการค้าและการวางแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าในโครงการ ณ สำนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีนายสันติสุข คล่องใช้ยา CEO ของไทยแอร์เอเชียให้การต้อนรับ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดหลักสูตร e-academy ที่เหมาะสมแก่พนักงานในโครงการจำนวน 400 ท่าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าและธุรกิจ ซึ่งพนักงานของไทยแอร์เอเชียมีข้อได้เปรียบคือ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อพนักงานของสายการบินได้รับองค์ความด้านการค้าจาก e-academy ของ NEA ก็จะส่งเสริมให้มีทักษะด้านการค้าที่ดีขึ้น และสามารถต่อยอดเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages