พาณิชย์เดินหน้าบ่มเพาะต่อยอดSMEsไทยสู่ตลาดจีน ติดปีกให้แบรนด์พร้อมขยายตลาดได้ทันที - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 24 August 2020

พาณิชย์เดินหน้าบ่มเพาะต่อยอดSMEsไทยสู่ตลาดจีน ติดปีกให้แบรนด์พร้อมขยายตลาดได้ทันที

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดกิจกรรมบ่มเพาะต่อยอดผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน โดยเน้นกลุ่มเอสเอ็มอี เข้าร่วมสัมมนา อมรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมเสนอแผนธุรกิจ โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมติดปีกแนะกลยุทธ์อย่างใกล้ชิดแบบรายต่อราย 

           นายสมเด็จ  สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งการค้าการลงทุน เนื่องจากมีประชากรเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดตลาดผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย แตกต่างไปกันในแต่ละภูมิภาค สินค้าแบบเดียวกัน แต่ใช่ว่าจะสร้างการตอบรับได้ดีเท่าๆ กัน ดังนั้น นอกจากผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจในความต้องการของตลาดแล้ว ยังต้องเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ให้ลึกซึ้งด้วย เพื่อนำเสนอแบรนด์และใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ได้จัด กิจกรรมบ่มเพาะต่อยอดผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน (Over the Great Wall: Secret Bible to China) โดยเป็นการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ ร่วมกับศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดจีนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 80 แบรนด์ และกิจกรรมเชิงลึก จำนวน 20 แบรนด์

           ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีการสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาการสร้างแบรนด์ที่กรมฯ จัด อาทิ ผู้ประกอบการจากโครงการ IDEA LAB รุ่นที่ 1-3ผู้ประกอบการแบรนด์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีหรือ DEmark และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสินค้าผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น PM Export Award รวมถึงผู้ประกอบการที่มีแบรนด์และสนใจในตลาดจีน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ มาตรฐานสินค้าในจีน เครื่องหมายการค้าและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในจีน ช่องทางการค้าออนไลน์ การสื่อสารสู่ ผู้บริโภคชาวจีน ผ่านช่องทางมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด/ช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบใหม่ๆ ในตลาดจีน และนำสินค้าไปจัดจำหน่ายในศูนย์ Thailand Smart Trade Center โดยให้คำแนะนำการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อยอดผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน

           สำหรับ งานสัมมนาเตรียมความพร้อมแบรนด์ไทยเข้าสู่ตลาดจีน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมของการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในประเทศจีน อาทิ ข้อมูลทางการตลาดของประเทศจีน ช่องทางการค้าออนไลน์ในจีน การสื่อสารสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางมีประสิทธิภาพ ช่องทางการทำการตลาดให้เหมาะกับสินค้า รวมทั้งข้อมูลเจาะตลาดจีนในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง จากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายด้าน และผู้มีประสบการณ์ในตลาดจีน อาทิ การบรรยายหัวข้อ Market Trends in China 2020 “ทิศทางตลาดจีน 2020” โดย นายอภินันท์ ลีลาเชาว์ นักวิจัยอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย, “ความสำคัญของ E-Commerce ในจีน” โดยนางสาววรรณวิษา ศรีรัตนะ นักวิจัยอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย, “เตรียมความพร้อมแบรนด์ไทยเข้าสู่ตลาดจีน” โดย นายยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC) เป็นต้น

           นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งที่ต้องการความเข้าใจในเชิงลึก ต้องการการวิเคราะห์ต่อยอดสู่แผนธุรกิจเพื่อเจาะตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผน/เตรียมความพร้อม การทำวิจัยสินค้า ราคา และตลาด การกำหนดราคาขายที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะนำเสนอแผนธุรกิจในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจะประเมินถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจ (Business Feasibility) พร้อมแนะนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับแต่ละแบรนด์ต่อไป

           “หลังจากที่มีการล็อคดาวน์เมืองไปก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งกลุ่มอาหาร เกษตร ผักสดและผลไม้ รวมทั้งของใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเมื่อซัพพลายเชนระหว่างประเทศขับเคลื่อนได้แล้ว ทำให้ความต้องการในด้านอุตสาหกรรมกลับคืนมา ถือเป็นโอกาสที่ดีต่อผู้ประกอบการหรือแบรนด์ไทยที่ต้องการขยายตลาดไปยังจีน ซึ่งต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างใกล้ชิด และเตรียมแบรนด์ของตัวเองให้พร้อมเพื่อขยายตลาดสู่จีนได้อย่างทันท่วงที” นายสมเด็จ กล่าว

           สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages