DITPชี้ “อาหารแมว” สินค้าดาวรุ่งขายดีตลาดนิวซีแลนด์ช่วงโควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

DITPชี้ “อาหารแมว” สินค้าดาวรุ่งขายดีตลาดนิวซีแลนด์ช่วงโควิด-19


 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผย “อาหารแมว” มีโอกาสเติบโตสูงในตลาดออสเตรเลีย หลังโควิด-19 ระบาด ทำคนเลี้ยงซื้อเพิ่มขึ้น แนะผู้ผลิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ สื่อให้เห็นถึงความรู้สึกปลอดภัยเวลาให้สัตว์บริโภค จะเพิ่มความต้องการได้มากขึ้น เหตุชาวนิวซีแลนด์ไม่กังวลเรื่องราคา แค่สินค้าดีก็พร้อมซื้อ
           นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ถึงการติดตามสินค้าดาวรุ่งตัวใหม่ๆ ที่มีมีโอกาสในการขยายตลาดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยพบว่า อาหารแมว เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างมาก จากการที่คนต้องกักตัวอยู่บ้าน ทำให้มีการซื้ออาหารแมวมาเก็บไว้ เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงแมวของตนเอง โดยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดสินค้าอาหารสัตว์นิวซีแลนด์โดยผู้จำหน่ายสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในนิวซีแลนด์สามารถขายสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในปริมาณที่ใช้บริโภคในสถานการณ์ปกติได้นานถึง 3 เดือน หมดภายในเวลา 2 อาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนการให้ความสำคัญต่อสัตว์เลี้ยงของคนนิวซีแลนด์ได้อย่างชัดเจน
           นางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ กล่าวว่า ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงนิวซีแลนด์เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงจากจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่จำนวนมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ประกอบกับพฤติกรรมของเจ้าของสัตว์เลี้ยงในนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามากกว่าปัจจัยด้านราคาในการเลือกซื้อสินค้าและมีแนวโน้มเลือกซื้อสินค้าระดับพรีเมี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้นิวซีแลนด์เป็นตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผู้ส่งออกสินค้าไทยไม่อาจมองข้ามได้

           ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามและศึกษาแนวโน้มความต้องการสินค้าดังกล่าวของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น รวมถึงการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยควรออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารให้ผู้ซื้อเห็นถึงความเป็นธรรมชาติและเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการเลือกใช้สินค้า ดังนั้น ปัจจัยด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในนิวซีแลนด์

           ปัจจุบัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยประชากรประมาณ 3.2 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 64 ของประชากรทั้งหมด) มีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 1 ตัว และมีอัตราการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงในนิวซีแลนด์ทั้งหมดมีจำนวน 4.6 ล้านตัว และแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนิวซีแลนด์ มีจำนวน 1.419 ล้านตัว และมีอัตราการเลี้ยงแมวเฉลี่ยจำนวน 2 ตัวต่อครัวเรือน และชาวนิวซีแลนด์ร้อยละ 28 ยังนิยมเลี้ยงสุนัข ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 683,000 ตัว

           นอกจากนี้ ชาวนิวซีแลนด์ได้ให้ความสำคัญต่อสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวและมีคุณค่าทางจิตใจจึงส่งผลให้ชาวนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงมากเป็นพิเศษ นับได้ว่าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นรายการสินค้าจำเป็นและต้องซื้อเป็นประจำ โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า และไม่ได้มีความอ่อนไหวในปัจจัยด้านราคา เนื่องจากต้องการให้สัตว์เลี้ยงของตนได้บริโภคสินค้าที่ดีที่สุด โดยในปี 2562 นิวซีแลนด์นำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นมูลค่าประมาณ 130 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าจากสหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนนาดา ฝรั่งเศส และไทย มากที่สุดตามลำดับ และมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

           ขณะเดียวกัน ผลสำรวจโดย The New Zealand Herald ระบุว่า ปี 2562 อาหารแมวเป็นอาหารที่มียอดขายสูงสุดติดอันดับ Top 10 ของสินค้าอาหารที่มียอดจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตในนิวซีแลนด์ โดยอาหารแมวที่ชาวนิวซีแลนด์นิยมเลือกซื้อ คือ อาหารแมวสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ อาทิ อาหารแมวพร้อมรับประทานบรรจุ กระป๋อง อาหารแมวแช่แข็ง อาหารแมวประเภท Air dried และ Freeze dried อาหารแมวอบและอาหารเม็ด

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages