กรมควบคุมโรค รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2563 ในฐานะหน่วยงานที่เข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ทุกรูปแบบ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรมควบคุมโรค รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2563 ในฐานะหน่วยงานที่เข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ทุกรูปแบบ


วานนี้ (2 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรค เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2563  โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานมอบโล่ฯ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2563   ณ  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวขอบคุณ สคบ. ที่พิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับกรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพของผู้บริโภค มุ่งมั่น เอาจริงเอาจังกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงร่วมทำงานในบทบาทของผู้บังคับใช้กฎหมายกับ สคบ. ในการออกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการห้ามขาย ห้ามให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า และบารากู่ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน ในฐานะผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี 
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าว ปกติกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประกอบกับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 เพื่อใช้เป็นกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในฐานะผู้บริโภค 
กรมควบคุมโรค ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ร่วมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยดีมาโดยตลอด และหวังว่ารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตรหมายอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อคุ้มครอง ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่  เพื่อให้ห่างไกลจากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages