คณะปวงชนชาวไทยฯ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นบุญใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลและสืบทอดจารีตประเพณีไทย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 29 July 2020

คณะปวงชนชาวไทยฯ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นบุญใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลและสืบทอดจารีตประเพณีไทย

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์  ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และภาคีเครือข่าย  เป็นประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระใหม่ในตอนเช้า จากโครงการอุปสมบทศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  
ในช่วงบ่าย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ซึ่งเป็นปางสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ จำนวน 69 องค์ โดยเป็นปางวันราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักแดง วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์  ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และภาคีเครือข่าย  เป็นประธานพิธี กล่าวว่า วันนี้ตรงกับวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งของชาติ คือ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จะมีพระชนม์มายุครบ 68 พรรษา เนื่องในวโรกาสวันมงคลนี้ โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 ได้กำหนดให้มีการตักบาตรพระภิกษุศาสนทายาทขึ้นเพื่อเป็นบุญใหญ่ 2 ประการ คือ 1.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และ 2. เพื่อให้ศาสนทายาท ญาติมิตรผู้ปกครอง ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมมงคลขึ้น 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การตักบาตรศาสนทายาท กิจกรรมที่ 2 พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมที่ 3 การเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ประเทศชาติและทุกท่านที่มาร่วมงาน กิจกรรมที่ 4 ถวายภัตราหาเพลแด่พระภิกษุศาสนทายาท พระพี่เลี้ยง และสงฆ์ในวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และประการที่ 5 ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ความสูง 69 เซนติเมตร จำนวน 69 องค์
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages