TIPH ทะยานเข้า SET100 สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้าเต็มสปีดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เสริมทัพความแข็งแกร่ง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 30 June 2024

TIPH ทะยานเข้า SET100 สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้าเต็มสปีดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เสริมทัพความแข็งแกร่ง

TIPH ทะยานเข้า SET100 สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้าเต็มสปีดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

เสริมทัพความแข็งแกร่ง

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET100 ในรอบครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ดร. สมพร  สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH เผยว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกให้หุ้น TIPH เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET 100 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของ TIPH โดยในการคัดเลือกดัชนี SET 100 ได้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2566 จนถึง 31 พ.ค. 2567 และพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน สูงสุด 200 อันดับแรก ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ซึ่งประกอบด้วย จำนวนหุ้นซื้อขาย มูลค่าซื้อขาย และสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น การที่ TIPH ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET 100 นี้ สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสนใจลงทุนในหุ้น TIPH อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง TIPH ยังมีความมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของกลุ่ม ซึ่งครองอันดับ 1 ของบริษัทประกันวินาศภัย ประเภท Non-motor ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน รวมถึงบริษัทอื่นที่ TIPH เข้าร่วมลงทุน ทั้งในกลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีศักยภาพ ซึ่งล้วนมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ ช่วยสนับสนุนให้หุ้น TIPH เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและน่าลงทุน อีกทั้ง TIPH ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงสุดให้แก่นักลงทุน” 


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages