โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จับมือพันธมิตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 25 June 2024

โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จับมือพันธมิตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

 โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จับมือพันธมิตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือพัฒนาศาสตร์แห่งดนตรี 

ปั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่เวทีดนตรีสากล

“ดนตรี” นับว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่พร้อมเปิดประตูดนตรีและศิลปะอย่างยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาทักษะสู่เวทีระดับสากล มั่นใจจะเป็นเมืองดนตรี รองรับเยาวชนที่มีใจรักดนตรี  โชว์ศักยภาพและอัจฉริยะแห่งดนตรีให้ประจักษ์สายตาคนไทยและชาวโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางซิมโฟนีกรุ๊ป โดยคุณศรีจันทร์ จริงจิตร ประธานกรรมการบริหาร และนายโกสินทร์ จริงจิตร กรรมการบริหาร จับมือพันธมิตรทางดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3  ประการ ดังนี้

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียน-การสอน และหลักสูตรทางด้านดนตรีของโรงเรียน

เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านการเรียน-การสอน และโครงการ/กิจกรรมดนตรี เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พบกับศิลปินและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมากขึ้น

เพื่อเป็นศูนย์กลางในจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน ได้แก่ การฝึกอบรม 

การบริการวิชาการแก่สังคม และอื่นๆ

อนึ่ง ภาพรวมของธุรกิจโรงเรียนนั้น นายสุกิจ วงศ์จิตสุขเกษม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทในเครือซิมโฟนีกรุ๊ป กล่าวว่า “ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 14 ปี  “โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี”  [SYMPHONY  MUSIC   AND ART SCHOOL]  เปิดบริการด้านการศึกษาดนตรีและศิลปะ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรีและศิลปะแก่เยาวชน ที่มีใจรักดนตรีถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่มีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือ การสร้างโอกาสที่ดีในการพัฒนาระบบการศึกษาทางดนตรี แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในอนาคต ยังมีแผนขยายเครือข่ายโรงเรียนดนตรี   และศิลปะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ศาสตร์ และเข้าถึงแก่นแท้ของดนตรีจากบุคลากรที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ทดสอบและวัดมาตรฐานความรู้ผ่านเกณฑ์การสอบวัดผล Silpakorn University Music Craftmanship Certificate หรือประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากรครอบคลุมด้านดนตรีใน 6 วิชาเอก คือ เอกดนตรีคลาสสิก, เอกดนตรีแจ๊ส, เอกดนตรีเชิงพาณิชย์, เอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์, เอกละครเพลง และเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา รวมถึง โสตทักษะทฤษฎีดนตรีปฏิบัติเครื่องดนตรี  วิชาวัดแววดนตรี และสื่อสร้างสรรค์และวิชาการแต่งเพลงสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” นายสุกิจ กล่าว


เริ่มต้นเรียนดนตรีที่นี่...โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี [SYMPHONY MUSIC AND ART SCHOOL]  จังหวัดสุราษฏร์ธานี คือ โรงเรียนดนตรีระดับสากล ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีอัจฉริยะแห่งดนตรี และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมดนตรีทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดนตรีและศิลปะอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีความมั่นใจว่าเยาวชนทุกคนในเมืองสุราษฏร์ธานี จะมีองค์ความรู้ทางดนตรีที่ดี ยั่งยืน และเข็มแข็งก้าวสู่สากลอย่างแน่นอน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 226/28-33 ถ.ศรีเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี   โทร.084-302-8999  อีเมล์ : symphony.school2556@gmail.com

  

คุณศรีจันทร์ จริงจิตร (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร แห่งซิมโฟนีกรุ๊ป จับมือพันธมิตรทางดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ (ที่ 5 จากขวา) คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะ  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการพัฒนาระบบการศึกษาทางดนตรีแก่เยาวชนไทย
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages