องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 4 June 2024

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 11 แห่ง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากนั้นมีการพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้แทนที่รับมอบผ้าอ้อมฯในครั้งนี้

 

นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี   เปิดเผยว่า ด้วยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ได้จัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่  สำหรับบุคคลที่มีภาระพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจาระไม่ได้  ประจำปี 2567  ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี  ตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี   ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง และผู้มีปัญหากลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ให้ได้รับการดูแลและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี  ตรวจสอบและนำผ้าอ้อมไปแจกจ่ายให้ครบทุกรายต่อไป

             

เปรมพิมล/รายงาน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages