มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ที่จังหวัดราชบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 19 June 2024

มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ที่จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ที่จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2567 กระทรวงยุติธรรม  โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และสถาบันการเงิน ได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" จังหวัดราชบุรี ที่ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี โดยมีประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีสนใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้สินหลายพันคน


นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" จังหวัดราชบุรี โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีพ.ต.ท.ดรวัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อม หัวหน้า ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงาน 


โดยภายในงานมีการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซี้อรถ, หนี้บัตรเครดิต, หนี้ส่วนบุคคล ในการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกัน ไก่ลเกลี่ยหนี้ก่อนฟัองและหลังศาลมีคำพิพากษา และรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี รับส่วนลดจบหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวด ขยายเวลาในการผ่อนชำระหนี้ และสิทธิพิเศษจากสถาบันการเงิน ด้วยความ "สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระหนี้สินให้กับประชาชนในจังหวัดราชบุรี ให้ประชาชนมีทางออกและสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้ โดยไม่ทำให้กลายเป็นหนี้ที่มีปัญหาในอนาคต


นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "เรื่องหนี้ มีทางออก" ซึ่งผู้ร่วมในการเสวนาจะเป็นผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้แนะนำทางออกในการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ จำนวน 21 หน่วยงาน ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สิน การสร้างวินัยทางการเงิน การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงิน และมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงินกว่า 500,000 บาท


อย่างไรก็ดียังมี 3 ช่องทางช่วยเหลือคนเป็นหนี้ ประกอบด้วย “คลินิกแก้หนี้” by SAM ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ให้สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ โทร 1443 และทางด่วนแก้หนี้ เป็นช่องทางเสริมออนไลน์สำหรับลูกหนี้ที่ต้องการแก้ไขหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ หรือติดต่อแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ โทร 1213 สุดท้ายคือมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ลงทะเบียนแก้หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องเป็นต้น


เปรมพิมล/รายงาน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages