สบพ. มอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 39 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 26 June 2024

สบพ. มอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 39

 สบพ. มอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 39 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.คงศักดิ์ ชมชุม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 39 จัดโดยแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 23 มิถุนายน 2567 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีผู้เข้ารับฝึกการอบรมจำนวน 36 คน ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด, กองทัพอากาศ, Global Aerospace Logistics,LLC, Vallair france, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), สนามบินนครสวรรค์, บริษัท โรยัลแอร์พอร์ทเซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, บริษัท ไทยซัมเมอร์แอร์เวย์ จำกัด, บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด (ไทยไลอ้อนแอร์), กองพันบินที่ 9 ศูนย์การบินทหารบก, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด, บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด, บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน), ฝูงบิน 202 และแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน 21 ฝึกอบรม ณ สบพ. กรุงเทพฯ 


สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอต่อใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุลง เพี่อเป็นการทบทวนความรู้ด้านทฤษฎี และทักษะการฝึกปฏิบัติของนายช่างภาคพื้นดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มช่างอากาศยาน ผลักดันบุคลากรด้านการบินให้ได้มาตรฐานตามความต้องการขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages