“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 41” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 5 June 2024

“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 41”

เชิญครูอาจารย์ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจ

เรียนรู้วิถีชาวนาไทย โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย

“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 41”

ร่วมเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาไทย ผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวนาในตำบลอ่าวน้อย โดยได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อเครื่องสีข้าวมอบให้ชาวบ้าน และกลุ่มเกษตรกรในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อแก้ไขปัญหาความลำบากของชาวนาในพื้นที่ และเป็นโรงสีพระราชทานแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และอาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ผู้พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 หรือ Interactive Board Game หนึ่งเดียวในโลก เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2030


เชิญร่วมโครงการตามรอยพระราชา ครั้งที่ 41 ในวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์  099 397 5333FB: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE:  The King’s Journey 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages