กรุงเทพประกันภัยรับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก ประจำปี 2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 20 June 2024

กรุงเทพประกันภัยรับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก ประจำปี 2567

กรุงเทพประกันภัยรับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก ประจำปี 2567

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวลสา โสภณพนิช (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และนางรัตน์วลี อนันตานานนท์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการดำเนินงานที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages