วิศวะมหิดล เปิดเวที Mahidol Engineering Maker Expo 2024 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 20 May 2024

วิศวะมหิดล เปิดเวที Mahidol Engineering Maker Expo 2024

 วิศวะมหิดล เปิดเวที Mahidol Engineering Maker Expo 2024 

มหกรรมงานวิจัยสุดสร้างสรรค์พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์

วิศวะมหิดล จัดงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2024 “Capstone Project Presentation” โชว์พลังสร้างสรรค์นักศึกษาวิศวะมหิดล ระดม 90 ผลงาน 5 คลัสเตอร์ เดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยตอบโจทย์สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีพบปะผู้ประกอบการและบรรดาเมกเกอร์นักศึกษา สร้างความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกใหม่วัยทำงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2024 “Capstone Project Presentation” งานแสดงโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด Mahidol Engineering Maker Expo 2024 “Capstone Project Presentation” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาที่ตอบโจทย์การสร้างประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มาพบเจอกับเมกเกอร์นักศึกษา และสามารถพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกของการทำงานในวิชาชีพ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2024 “Capstone Project Presentation” เป็นการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในรูปแบบ Pitching บนเวทีและในรูปแบบ Poster ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 90 ผลงาน ครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนา 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Healthcare Engineering) วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Engineering) วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบราง (Logistics and Rail Engineering) และวิศวกรรมเคมีประยุกต์ (Applied Chemical Engineering) มีการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรม  พร้อมทั้งการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น อาทิ ชุดตรวจวัณโรคแฝงแบบพกพา สามารถให้ผลตรวจรวดเร็วภายในระยะเวลา 5 นาที โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ระบบนำทางช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังอัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์ จุดให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งการออกบูธของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 700 คน 

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

“ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีศักยภาพสูงสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำ และประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยค้นคว้าทางวิศวกรรมที่สร้างชื่อเสียง อาทิ ระบบส่งยารักษามะเร็งสมองจากเจลชีวพอลิเมอร์ หุ่นยนต์ผ่าตัดทางการแพทย์ ทะลายปาล์มรักษามะเร็งลำไส้แบบมุ่งเป้า หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับโลก เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแห่งโลกยุคใหม่ สามารถพัฒนางานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตอบสนองสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รศ.ดร.ธนภัทร์ กล่าว
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages