DSI เก็บข้อมูลในพื้นที่จริงร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 5 May 2024

DSI เก็บข้อมูลในพื้นที่จริงร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI)

DSI เก็บข้อมูลในพื้นที่จริงร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) และคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาอัลกอริธึมเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) จากข้อมูลการสำรวจระยะไกลแบบหลายช่วงคลื่นเพื่องานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษด้านคดีป่าไม้ 

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์  เพ็ญภาค ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอัลกอริธึมเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning : ML)จากข้อมูลการสำรวจระยะไกลแบบหลายช่วงคลื่น เพื่องานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษด้านคดีป่าไม้ โดยมี พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นายพัลลภ เกิดเทพ รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ นายไกรศรี สว่างศรี ผู้อำนวยการส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวน คดีพิเศษ ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) และคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อนำองค์ความรู้และความคิดเห็นมาใช้ในโครงการพัฒนาอัลกอริธึมเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning : ML) จากข้อมูลการสำรวจระยะไกลแบบหลายช่วงคลื่นเพื่องานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษด้านคดีป่าไม้ ซึ่งการการวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานสืบสวนสอบสวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้กระบวนการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศจากผู้เชี่ยวชาญ    โดยได้มีการวิจัยและพัฒนาอัลกอริธึมเพื่อการเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูลการสำรวจระยะไกลแบบหลายช่วงคลื่นในการวิเคราะห์สภาพการทำประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา  ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ในกรณีพื้นที่เข้าถึงยากหรือพื้นที่มีความเสี่ยง โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานด้านคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพิสูจน์การออกเอกสารสิทธิที่ดิน สามารถนำพยานหลักฐานที่ได้มาใช้ในกระบวนการชั้นศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านริมแควแพริมน้ำ รีสอร์ท และมีการทดลองทดสอบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อประโยชน์ในการวิจัยอีกด้วย
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages