ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมเรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 29 May 2024

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมเรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมเรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ภายในงานมีการอบรมการปลูก การดูแลรักษา การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช การเก็บเกี่ยว การส่งออกผลสด เนื้อทุเรียนสดด้วยเทคโนโลยียืดอายุการเก็บรักษา


วิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร,ศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ผศ.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   


ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MXquNQszpiJGX2Zu7 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages