ส่งเสริมกิจการ "บ้านสมเด็จฯ" ประกาศนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าขั้นสูงสุด - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 30 May 2024

ส่งเสริมกิจการ "บ้านสมเด็จฯ" ประกาศนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าขั้นสูงสุด

ส่งเสริมกิจการ "บ้านสมเด็จฯ" ประกาศนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าขั้นสูงสุด

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ซึ่งมี ดร.สวนิต พูนพิพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมกันประกาศนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าขั้นสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ดร.สวนิต พูนพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการฯชี้แจงว่า หลักใหญ่มีด้วยกัน 4 ประการดังนี้ คือ

       

1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

       

2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

       

3.ส่งเสริม ให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

       

4.ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages