กรุงเทพประกันภัย เชิญชวนผู้ถือหุ้น ร่วมแลกหุ้น “BKI” เป็น “BKIH” ภายใน 31 พ.ค. 67 นี้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 28 May 2024

กรุงเทพประกันภัย เชิญชวนผู้ถือหุ้น ร่วมแลกหุ้น “BKI” เป็น “BKIH” ภายใน 31 พ.ค. 67 นี้

กรุงเทพประกันภัย เชิญชวนผู้ถือหุ้น ร่วมแลกหุ้น “BKI” เป็น “BKIH” ภายใน 31 พ.ค. 67 นี้ 

ตามที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้มีการจัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อปรับโครงสร้างสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาถึงกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้นจาก BKI เป็น BKIH ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH นั้น

 

บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้น BKI ร่วมทำการแลกเปลี่ยนหุ้นในครั้งนี้ เพื่อร่วมขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน และโปรดดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการประสานงานโอนหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ จากการตอบรับคำเสนอซื้อและแลกหุ้น โดยมีขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BKI ดังนี้

 

• กรณีมีหุ้นอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ (Scripless) สามารถแสดงเจตนาขายผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ที่เว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ระบบ e-Tender) 

• กรณีมีใบหุ้นหรือฝากหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชี 600 สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองกับทางบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ณ ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ทั้งนี้ ไม่สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ 


สำหรับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากตอบรับคำเสนอซื้อภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เสร็จสิ้น และ BKIH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ BKIH โดยจะสามารถซื้อขายหุ้น BKIH ได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก BKIH นอกจากนี้ BKIH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจะมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสามารถขยายการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น จากการขยายธุรกิจหรือการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามแผนการดำเนินงานในอนาคต  


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเเลกเปลี่ยนหุ้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BKIH Call Center โทร. 0 2285 8999 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages