กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 9 April 2024

กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการให้ โดยเฉพาะการให้โลหิตเพื่อสำรองอย่างเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ จึงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยนายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้กำลังใจและขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 226 คน รวมถึงผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคดวงตา รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages