พช.ราชบุรี จัดงานมหกรรม "ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP และของดีจังหวัดราชบุรี" - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 21 March 2024

พช.ราชบุรี จัดงานมหกรรม "ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP และของดีจังหวัดราชบุรี"

พช.ราชบุรี จัดงานมหกรรม "ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP และของดีจังหวัดราชบุรี" ต้อนรับทัพนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา(ริมแม่น้ำแม่กลอง) จังหวัดราชบุรี  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรม"ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP และของดีจังหวัดราชบุรี" โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรสตรีจังหวัดราชบุรี พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และประชาชนชาวราชบุรี เข้าร่วมงาน ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดี ของอร่อยจังหวัดราชบุรี จำนวน 66 ร้านค้า และชมการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. ซึ่งมีรายการ ดังนี้

 วันที่ 20 การแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ

วันที่ 21 การแสดงวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยง

 วันที่ 22 การแสดงวัฒนธรรมไทยพื้นถิ่น

วันที่ 23 การแสดงวัฒนธรรมลาวเวียง

 วันที่ 24 การแสดงวัฒนธรรมไทยมอญ

 วันที่ 25 การแสดงวัฒนธรรมไทยเขมร

 วันที่ 26 การแสดงวัฒนธรรมไทยยวน

สำหรับการจัดงาน "ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP และของดีจังหวัดราชบุรี" มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยสินค้า OTOP และของดีจังหวัดราชบุรี และเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี โดยนำเสนอเสน่ห์ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของจังหวัดราชบุรี ที่มีมากถึง 8 กลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านชุดการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages