DSI และ สปป.ลาว ประชุมพัฒนากลไกการส่งต่อข้ามชาติ (TRM)ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 18 March 2024

DSI และ สปป.ลาว ประชุมพัฒนากลไกการส่งต่อข้ามชาติ (TRM)ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์

DSI และ สปป.ลาว ประชุมพัฒนากลไกการส่งต่อข้ามชาติ (TRM)ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์

วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2567) พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยพันตำรวจตรีสิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ และนางสาวอทิตยา ทองบุญ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพและร่วมการประชุมกับ Pol.Col. Kikeo CHANTHALANGSY (พันตำรวจเอก กีแก้ว จันทะลังสี) รองหัวหน้ากองตำรวจสกัดกั้นและต้านการค้ามนุษย์กระทรวงป้องกันความสงบ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) คือ กระทรวงป้องกันความสงบ สหพันธ์แม่หญิงลาว กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม ศาลประชาชนสูงสุดแห่งชาติลาว และองค์การอัยการประชาชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่จากโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ ASEAN-ACT รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 30 คน ใน “การประชุมการพัฒนากลไกการส่งต่อข้ามชาติ(TRM) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสืบสวนสอบสวนระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” (Meeting on Development of Transnational Referral Mechanism (TRM) on Investigative Information between Law Enforcement Agencies in Thailand and the Ministry of Public Security Anti-Trafficking Division of Lao PDR) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ASEAN-A ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 

การประชุมฯ ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) ซึ่งพัฒนาไปสู่บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (12 กรกฎาคม 2560) โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างสองประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการคุ้มครองผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ อีกทั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับร่างขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) โดยคู่ภาคีฝ่ายไทย คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ คู่ภาคีฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กระทรวงป้องกันความสงบซึ่งสอดคล้องดังที่ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เคยให้นโยบายไว้ว่า การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต้องดำเนินโดยหลัก 5P คือ Policy Prevention Protection Prosecutionและ Partnership โดยการประชุมร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมหลักการ Partnership ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของการดำเนินการของทั้งสองประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่แน่นแฟ้นในอนาคตต่อไป 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages