พช.ราชบุรี จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 26 March 2024

พช.ราชบุรี จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี”

พช.ราชบุรี จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” แก่นายอำเภอ องค์กรสตรี สถานศึกษา และกลุ่มช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องเข็มเหลืองรุจี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้แก่นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ องค์กรสตรีทุกอำเภอ สถานศึกษา และกลุ่มช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี รวม 45 ราย เพื่อนำไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย และนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครอบครัวและชุมชน ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ สถานศึกษา กลุ่มช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 พระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน "Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรม ด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้สร้างสรรค์และผู้สวมใส่ ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล และวันที่ 24 มกราคม 2567 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พระราชทานแบบลายผ้า "ผ้าลายชบาปัตตานี" เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชาวจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทย"  

อีกทั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เสด็จไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าทอแบบโบราณ ณ บ้านคำปุน ตำบลคำน้ำแขบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานแบบลายผ้า "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" ซึ่งเป็นลายที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว ประเภทผ้ายก จก บิด แพรวา ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ซึ่งสามารถนำลายพระราชทานหลัก ทั้ง 4 ประเภทนี้ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ ต่อไป ซึ่งองค์ประกอบลายพระราชทาน “ลายสิริวชิราภรณ์” จำนวน 4 ลาย ได้แก่


1. "ลายวชิรภักดิ์" ที่ได้รับแรงบันดาลพระทัยจากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567" ที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลำดับแรก "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"

3. "ลายหัวใจ" สื่อถึงความรักและความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคทั่วประเทศ และ

4. "ลายดอกรักราษฎร์ภักดี" โดยทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" สื่อถึงความรักและความภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมราชจักรีวงศ์

 

จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ผ้าลายพระราชทานจากช่างทอผ้าจังหวัดราชบุรี ได้แก่ นางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองพระราชทาน ประเภทผ้าชาติพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages