ประชาสัมพันธ์ข่าวหลักปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 3 March 2024

ประชาสัมพันธ์ข่าวหลักปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

#ประชาสัมพันธ์ข่าวหลักปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน


ตำรวจภูธรภาค ๑ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กรณีผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความ กรณีตนเองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระจกหล่นทับตัวและต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา แต่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจากการเดินทางของบุคคลสำคัญในเส้นทาง นั้น


ตำรวจภูธรภาค ๑ ขอเรียนให้ทราบถึง หลักปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทุกกรณี 


แม้จะมีภารกิจพิเศษในเส้นทางก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ 


โดยเฉพาะรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินซึ่งนำส่งผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล


สำหรับการใช้รถยนต์ส่วนตัวนำส่งผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีฉุกเฉินนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบถึงเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ประกอบกับสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 


ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ ท่านสามารถแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อร้องขอความช่วยเหลือนำเส้นทางหรืออำนวยความสะดวกในเส้นทางได้ 


โดยประสานผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง


ตำรวจภูธรภาค 1 ประชาสัมพันธ์หลักการบริหารจัดการจราจรให้ทราบโดยทั่วกัน 


หากมีเหตุด่วน 

เหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือทางสายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง


#ตำรวจภูธรภาค1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages