ทิพยประกันภัย ส่งความสุข ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ยานนาวา - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 31 March 2024

ทิพยประกันภัย ส่งความสุข ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ยานนาวา

 ทิพยประกันภัย ส่งความสุข ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  ยานนาวา ภายใต้โครงการ TIP ZONE เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

นายณัฐพล อังควานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด นางสาวศิรนุช โรจนเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยนางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย นางขนิษฐา นิโครวนจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประกันภัย  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบหมวกนิรภัย จำนวน 250 ใบ ให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนนนทรีวิทยา และเยาวชนในเขตพื้นที่ยานนาวา ใน “โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ขับขี่อุ่นใจด้วยกัน ประจำปี 2567”  โดยมี นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา และนางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา 

ทิพยประกันภัยมุ่งสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัย โดยเฉพาะบนท้องถนน มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความปลอดภัย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคารพกฎจราจร  ทิพยประกันภัยยังคงดำเนินโครงการรณรงค์ต่างๆ ในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการ ESG มุ่งมั่นสร้าง “สังคมที่ยั่งยืน” โดยเราเชื่อว่าการสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยบนท้องถนนจะมีผลต่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและปลอดภัยให้กับทุกคนNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages