“ศุภมาส” ลงนาม MOU ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกัมพูชา - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 8 February 2024

“ศุภมาส” ลงนาม MOU ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกัมพูชา

“ศุภมาส” ลงนาม MOU ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกัมพูชาพร้อมตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินการ 11 ด้านทั้งเทคโนฯ ชีวภาพ หุ่นยนต์ ความมั่นคงทางอาหาร น้ำ พลังงาน โลจิสติกส์ เพื่อตอบโจทย์นโยบาย “ส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่” ของไทย และ“ยุทธศาสตร์ ห้าเหลี่ยม” ของกัมพูชา

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย และ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Ministry of Industry, Science, Technology & Innovation หรือ MISTI)  โดยมี ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. และ H.E. Vanndy Hem รมว.อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมลงนาม ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานฝ่ายไทยกับกัมพูชา ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งหมด 5 ฉบับ ที่ได้มีการลงนามในห้วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งนี้

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-กัมพูชา (Joint Committee) เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ MOU  ดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในสาขาวิชาที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญ ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน 4. ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ 5. ชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 7. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ และอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9. มาตรวิทยา 10. การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 11. การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ

 

รมว.อว. กล่าวต่อว่า กิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินภายใต้ MOU นี้ ประกอบไปด้วย 1. โครงการการวิจัยและพัฒนาร่วม 2. การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย 3. การจัดประชุมทางวิทยาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ โครงการ/หลักสูตรเสริมสร้างขีดความสามารถ 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น ๆ


“การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อรองรับการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งตอบโจทย์นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย “ส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่” ของไทย และ “ยุทธศาสตร์  ห้าเหลี่ยม” ของกัมพูชา” น.ส.ศุภมาส กล่าว No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages